Samenwerken

SAMENWERKEN is een basiscompetentie in iedere arbeidsorganisatie.
Alleen door goed samen te werken kan men succesvol zijn.
Daarnaast is samenwerken ook een persoonlijke behoefte van iedere individuele medewerker.

WATCH-hrm levert ook hierin maatwerktrajecten.
De hoofdlijn van de trajecten is:

  1. Ken jezelf (op basis van inzichtgevende assessments).
  2. Ken je collega.
  3. Werk anders en beter samen.

Ook hier realiseer ik in samenwerking met de paardencoach Margreet Noordanus diepgaande leerervaringen ( https://paardeninzicht.nl/)

Bel om kennis te maken: 06-832 144 02

 Samenwerken is een gunst.